RESTAURACIÓ

“Pots arribar a qualsevol lloc, sempre que caminis suficient.”
Lewis Carroll

 

Restauració

Serveis per a restauració, tant comercial com col·Lectiva

El Servei d’assessorament a Restauració es basa en l’optimació dels recursos en l’organització, gestió i desenvolupament del seu Servei d’Alimentació.
El servei va dirigit a totes les empreses relacionades amb el sector de la alimentació i a totes les persones que directa o indirectament estan en contacte amb aliments o begudes.

Formació Obligatòria

La formació és imprescindible per l’òptim desenvolupament dels professionals i dels serveis. Dins el marc de la formació continua obligatòria Sticsa pot oferir:

 • La FORMACIÓ I CERTIFICACIÓ EN HIGIENE ALIMENTARIA. La formació dels manipuladors d’aliments és imprescindible per a la sensibilització, el reforç, la confiança i el bon funcionament del servei d’alimentació. Es pot fer formació genèrica o específica al personal, ja sigui de cuina o de sala.
 • La FORMACIÓ EN APPCC, com a sistema de qualitat.

També pot accedir a cursos gratuïts, en la seva totalitat o parcialment segons el cas, de la formació finançada mitjançant el sistema de bonificacions. Tota empresa disposa d’una ajuda econòmica per a formar als seus treballadors a través dels crèdits en les seves cotitzacions a la Seguretat Social.

Formació complementaria

D’altra banda, dins el marc de l’aprenentatge continu dels professionals,  proposem formació complementaria, ja sigui a nivell nutricional com alimentari:

 • Legislació específica per etiquetatge, traçabilitat, al·legacions nutricionals…
 • Al·lèrgies i intoleràncies alimentaries
 • Bases per a la realització de menús equilibrats

També pot accedir a cursos gratuïts, en la seva totalitat o parcialment segons el cas, de la formació finançada mitjançant el sistema de bonificacions. Tota empresa disposa d’una ajuda econòmica per a formar als seus treballadors a través dels crèdits en les seves cotitzacions a la Seguretat Social.

Seguretat Alimentaria

Per tal d’optimitzar els recursos en l’organització, gestió i desenvolupament del servei de restauració oferim:

 • Auditories d’higiene
 • Implantació del Sistema d’Anàlisis de Perills i Punts de Control Crític (APPCC)
 • Assessorament i estudi del disseny higiènic dels circuits de cuina
 • Servei d’assessorament en legislació
 • Disseny de la Guía de Bones Pràctiques d’Higiene
 • Food defense

Planificació de menús equilibrats

Elaborar, consensuar i controlar la panificació periòdica de menús cuidant la qualitat nutricional  i organolèptica/sensorial. Inclou també, adaptar els menús a les característiques del client d’escoles, menjadors d’empresa, residències geriàtriques o d’estudiants, campus esportius … També dissenyar de menús especials, menús per patologies, al·lèrgies i intoleràncies alimentaries (menú per vegetarians, diabètics, celíacs, intolerància a la lactosa….)

Validació dels menús per un diplomat en Nutrició Humana i Dietètica.

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Assessorament per al compliment del Reglament Nº 1169/2011 que diu:

“El 13 de diciembre de 2014 entra en vigor (por aplicabilidad directa) el Reglamento nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre información facilitada al consumidor.
La normativa comunitaria sobre información al consumidor afecta a todo tipo de establecimientos que vendan alimentos y bebidas, no envasadas.
El objetivo general de este reglamento, es que la información facilitada sea la base para que el consumidor final tome decisiones con conocimiento de causa y utilice los alimentos de forma segura. La información alimentaria de cualquier alimento habrá de ser precisa, clara y fácil de comprender para el consumidor.
En todo alimento no envasado (alimentos no envasados, envasados en el lugar de venta a petición del cliente o envasados para su venta inmediata) será obligatorio indicar todo ingrediente o coadyuvante tecnológico (o sustancia que derive de los mismos incluida en el anexo II del Reglamento) que cause alergias o intolerancias y se utilice en la fabricación o elaboración de un alimento y siga estando presente en el producto acabado, aunque sea de una forma modificada (indicándolo con la palabra “contiene”).
El reglamento es una normativa pensada principalmente para los alimentos envasados de todo tipo pero en lo que se refiere a los alimentos no envasados (artículo 44 del Reglamento) se infiere que habrá de indicarse en los menús y cartas de los establecimientos los alérgenos que puede encontrarse el cliente en los platos que se ofertan.“

Mitjançant:

 • Fitxes tècniques de producció amb identificació dels al·lèrgens
 • Identificació dels al·lèrgens en l’oferta gastronòmica
 • Pla de control dels Al·lèrgens dins el Sistema APPCC
 • Oferta adaptada a al·lèrgies alimentàries

Food Truck

Les furgonetes de venta de menjar ambulant estan agafant el seu espai i cada vegada més importància. Es per això que, en un marc novedós i poc específic, podem ajudar-te amb els requisits tècnics i higiènics, en relació a la normativa alimentaria, en la que hi ha alguns aspectes importants a tenir en
compte:

 • S’ha de complir amb la normativa higiènico-sanitària de tots els procediments, des de la recepció de matèries primeres, passant per l’elaboració i fins a la venda dels aliments.
 • Si es comercialitzen productes pre-elaborats, es necessari que l’establiment sigui autoritzat per a tal finalitat, a més de tenir un clar sistema d’identificació de lots i de proveïdors.
 • S’ha de conèixer perfectament el producte i el procés per tal de poder informar al consumidor sobre els al·lèrgens que podrien estar presents en les elaboracions.
 • Els manipuladors d’aliments han de tenir aquest certificat, que els dona la formació i coneixements per a la manipulació higiènica dels aliments i poder assegurar, així, la innocuïtat d’aquests.

 

CONTACTA’NS

 

Nom i cognoms*

e-mail*

telèfon*

Com ens has conegut?

Assumpte

El teu missatge

[recaptcha]