Els nostres serveis

shutterstock_110408813

DIETES PERSONALITZADES

Entrenador Nutricional

Assessorem a les persones per a millorar el seu estat nutricional amb estratègies dietètiques adaptades a les seves necessitats i característiques. El Mètode Sticsa s’enfoca a afavorir un canvi en els hàbits alimentaris de les persones, una pauta dietètica basada en el Mètode propi dels Intercanvis. Ja sigui per seguir una alimentació equilibrada, o per a aconseguir el pes ideal, o pautes per a diferents estils alimentaris, tant com per a diferents edats, o per a persones amb al·lèrgies o intoleràncies…

Dietes Personalitzades i alimentació equilibrada (nens, adults)

Assessorem a les persones per a millorar el seu estat nutricional amb estratègies dietètiques adaptades a les seves necessitats i característiques, guiades per l’equip de nutricionistes de Sticsa, amb àmplia experiència en sector.

El Mètode Sticsa s’enfoca a afavorir un canvi en els hàbits alimentaris de les persones, una pauta dietètica basada en el Mètode propi dels Intercanvis, un mètode molt fàcil de seguir: no s’han de pesar els aliments, no cal comprar aliments especials ni complements, és variat i gens avorrit,  s’adapta als gustos i costums de cada persona, és fàcil de compaginar amb els altres membres de la família o amb sortides festives, de compromís o de viatge.  Ja sigui per:

 • Assolir el pes ideal
 • Alimentar-se equilibradament
 • Millorar del rendiment esportiu
 • Consell en  l’embaràs i la lactància
 • Millorar paràmetres analítics
 • Consell per al·lèrgies o intoleràncies alimentaries

Assoliment del pes ideal (nens, adults)

Per tal d’assolir el pes ideal, Sticsa aplica el seu mètode per a l’educació nutricional mitjançant una dieta equilibrada i saludable.

La metodologia a seguir per l’equip de Sticsa té 5 pilars fonamentals:

 • S’entrevista el pacient per conèixer-ne la història clínica (anàlisi sang recent, malalties, intoleràncies o al·lèrgies alimentàries, medicació actual, antecedents familiars, etc.).
 • Es fa un estudi dels hàbits alimentaris de la persona per analitzar-ne el consum calòric, els gustos, els horaris, les coccions freqüents…
 • Es prenen les mides corporals (pes, talla, contorns, plecs cutanis, % de greix corporal amb Tanita) necessàries per conèixer al màxim la composició corporal i la complexió de l’individu. Són molt útils per valorar l’evolució de l’estratègia dietètica en controls successius.
 • Es fa una elaboració de la pauta dietètica per aconseguir els objectius establerts.
 • En controls successius, es donen eines com receptes, menús, recomanacions especials…, sempre perseguint l’autonomia del pacient mitjançant l’educació nutricional perseverant

Millora del rendiment esportiu

Diversos estudis posen de manifest que els esportistes consumeixen una dieta insuficient en determinats nutrients, i no cobreixen les necessitats energètiques de l’exercici, la qual cosa fa que disminueixi el rendiment esportiu. Tampoc no es pot obviar la importància de la nutrició adequada per a la prevenció dels efectes dels radicals lliures, amb especial atenció a la seva formació durant la pràctica esportiva intensa.

Sticsa, sempre al corrent de les noves tendències, assessora els seus clients d’una manera transparent i objectiva en temes referents a nous estudis o investigacions, noves tècniques esportives, suplements…  per oferir el millor servei.

Aquest servei va dirigit a la població que practica esport de manera habitual i/o professional, ja que, com s’ha vist, l’alimentació té un paper important tant en el rendiment esportiu com en el personal, juntament amb l’entrenament i el descans. L’objectiu de l’àrea és millorar el rendiment esportiu i l’alimentació de l’esportista (ja sigui individualment o col·lectivament) amb estratègies dietètiques adaptades a les seves necessitats i característiques.

La metodologia a seguir per l’equip de Sticsa té 4 pilars fonamentals:

 • S’entrevista el pacient per conèixer-ne la història clínica (anàlisi sanguínia recent, malalties, intoleràncies o al·lèrgies alimentàries, medicació actual, antecedents familiars, etc.).
 • Es fa un estudi dels hàbits alimentaris de la persona per analitzar-ne el consum calòric, els gustos, els horaris, les coccions freqüents…
 • Es prenen les mides corporals (pes, talla, contorns, plecs cutanis, % de greix corporal, etc.) necessàries per conèixer al màxim la composició corporal i la complexió de l’individu. Són molt útils per valorar l’evolució de l’estratègia dietètica en controls successius.
 • Es fa una elaboració de la pauta dietètica per aconseguir els objectius establerts, tenint en compte el tipus d’esport, ja que cada esport té necessitats nutricionals determinades. De
  • Resistència: marató o carreres de fons, natació, ciclisme…
  • Força: musculació, carrera de curta distància…
  • Mixt o d’equip: arts marcials, tenis, futbol…
  • O la fase d’entrenament, perquè cada etapa necessita una alimentació especial.
  • Pre-competició: disposar de l’energia necessària.
  • Competició: reposició de nutrients durant la pràctica de l’exercici.
  • Post-competició: recuperar les substàncies perdudes.
 • En controls successius, es donen eines com receptes, menús, recomanacions especials…, sempre perseguint l’autonomia del pacient mitjançant l’educació nutricional perseverant.

Embaràs i lactància

Sticsa assessora en temes nutricionals durant l’embaràs i la lactància, per tal que la nova mare i el seu bebè gaudeixin d’un òptim estat de salut i es minimitzin els possibles efectes no desitjats de la gestació, com un augment excessiu de pes.


MÀRQUETING

Social Media
Màrqueting de continguts
Health màrqueting

Màrqueting nutricional i de salut

A Sticsa oferim les solucions més pràctiques per aconseguir que la persona consumidora relacioni la marca amb la salut. Aquest fet aconsegueix inspirar confiança i credibilitat, defineix el producte i el diferencia. Aquest servei va dirigit tant a empreses alimentàries de gran consum com a les seves agències de comunicació i màrqueting.

La salut és un dels valors més apreciat pels consumidors. Aquesta realitat ha modificat les estratègies de Marketing i ha posicionat les marques en aquesta direcció. Fa uns anys les estratègies publicitàries del sector alimentari es basaven únicament en destacar característiques sensorials, avui s’ha comprovat que ressaltant les qualitats lligades a la salut s’obre un nou món de possibilitats comunicatives.

Podem ajudar-vos en:

 • Desenvolupament de continguts de Health i Content Marketing
 • Desenvolupament de continguts de Social Media
 • Assessorament en l’enfocament nutricional de les estratègies de marketing, comunicació i ideació: consumer insights, workshops…
 • Nutricionistes per a xerrades o conferencies dirigides a: consumidors, personal comercial, servei d’atenció al client, professionals de la salut…
 • Nutricionistes per a esdeveniments com congressos, fires, llançaments o presentacions de producte.
 • Comunicació dirigida a altres Dietistes – Nutricionistes.
 • Comunicació Nutricional per a mitjans com revistes, programes de televisió, entrevistes…
 • Redacció i/o supervisió d’articles o continguts relacionats amb la nutrició i la dietètica: publicacions o pàgines web, redacció i/o moderació de blogs o xarxes socials. 
 • Redacció de notes dietètiques en l’etiquetat.
 • Planificació de menús, dietes específiques o receptes saludables amb càlcul de nutrients.
 • Redacció de continguts o claims nutricionals pel packaging, fulletons i informació pel punt de venda.


shutterstock_118347970  

shutterstock_99863975

RESTAURACIÓ

Serveis per a restauració, tant comercial com col·lectiva

El Servei d’assessorament a Restauració es basa en l’optimació dels recursos en l’organització, gestió i desenvolupament del seu Servei d’Alimentació.

El servei va dirigit a totes les empreses relacionades amb el sector de la alimentació i a totes les persones que directa o indirectament estan en contacte amb aliments o begudes.

Formació obligatòria en Higiene Alimentaria (manipulador d’aliments)

La formació és imprescindible per l’òptim desenvolupament dels professionals i dels serveis. Dins el marc de la formació continua obligatòria Sticsa pot oferir:

 • La FORMACIÓ I CERTIFICACIÓ EN HIGIENE ALIMENTARIA. La formació dels manipuladors d’aliments és imprescindible per a la sensibilització, el reforç, la confiança i el bon funcionament del servei d’alimentació. Es pot fer formació genèrica o específica al personal, ja sigui de cuina o de sala.
 • La FORMACIÓ EN APPCC, com a sistema de qualitat.

També pot accedir a cursos gratuïts, en la seva totalitat o parcialment segons el cas, de la formació finançada mitjançant el sistema de bonificacions. Tota empresa disposa d’una ajuda econòmica per a formar als seus treballadors a través dels crèdits en les seves cotitzacions a la Seguretat Social.

Formació complementaria

D’altra banda, dins el marc de l’aprenentatge continu dels professionals,  proposem formació complementaria, ja sigui a nivell nutricional com alimentari:

 • Legislació específica per etiquetatge, traçabilitat, al·legacions nutricionals…
 • Al·lèrgies i intoleràncies alimentaries
 • Bases per a la realització de menús equilibrats

Seguretat alimentaria

Per tal d’optimitzar els recursos en l’organització, gestió i desenvolupament del servei de restauració oferim:

 • Auditories d’higiene
 • Implantació del Sistema d’Anàlisis de Perills i Punts de Control Crític (APPCC)
 • Assessorament i estudi del disseny higiènic dels circuits de cuina
 • Servei d’assessorament en legislació
 • Disseny de la Guía de Bones Pràctiques d’Higiene

Planificació de menús equilibrats

Elaborar, consensuar i controlar la panificació periòdica de menús cuidant la qualitat nutricional  i organolèptica/sensorial. Inclou també, adaptar els menús a les característiques del client d’escoles, menjadors d’empresa, residències geriàtriques o d’estudiants, campus esportius … També dissenyar de menús especials, menús per patologies, al·lèrgies i intoleràncies alimentaries (menú per vegetarians, diabètics, celíacs, intolerància a la lactosa….).

Validació dels menús per un diplomat en Nutrició Humana i Dietètica.

FORMACIÓ

A Sticsa entenem la formació com un punt imprescindible a tenir en compte per a l’òptim desenvolupament dels professionals, dels serveis i de les persones.

Participem activament en activitats formatives ja sigui:

 • Formació ocupacional: tècnic en Dietètica i Nutrició, tècnic d’Ajuda a Domicili, tècnic auxiliar de Geriatria, tècnic monitor de lleure i de menjador escolar, tècnic auxiliar d’Infermeria.
 • Educació nutricional: tallers, xerrades, conferències…  per a tothom i de diferents àmbits, des de l’àmbit escolar fins al món empresarial, passant pels pares i mares dels alumnes o les persones grans, ja sigui en centres cívics o en residències, o inclús per al personal sanitari o d’altres col·lectius interessats també en la nutrició…
Formació reglada

Formació ocupacional:

Àrea especialitzada en formar a futurs professionals en conceptes de dietètica i nutrició en cursos com:

 • certificat de professionalitat en l’atenció socio-sanitaria a persones en el domicili (auxiliar d’ajuda a domicili)
 • certificat de professionalitat en l’atenció socio-sanitaria de persones dependents en  institucions (auxiliar d’infermeria i/o de geriatria)
 • tècnic de nutrició i dietètica

Alimentar-se correctament es indispensable en totes les etapes de la vida, per això és molt important que els futurs professionals de l’àmbit sanitari incloguin la part de la dietètica en els seus estudis.

Per altra banda, matèries en: higiene alimentària (REFMA: 247 /CAT), curs de manipulació d’aliments, control de qualitat com l’APPCC, traçabilitat i etiquetatge, seguretat del treball i protecció ambiental en Hosteleria tant comercial com col·lectiva, en cursos com:

 • auxiliar de cuina i serveis de restauració
 • auxiliar de sala i barra

Ponències i Xerrades

Educació Nutricional:

Es imprescindible potenciar uns bons hàbits alimentaris des de ben petits, per això, l’escola es el lloc idoni per assolir una bona educació nutricional. Per fomentar la alimentació saludable, us presentem un seguit d’accions que poden anar dirigides tant als alumnes, com els educadors o pares.

 • Disseny de pòsters, tríptics… son eines que aporten de manera ràpida molta informació visual, facilitant l’aprenentatge tant dels educadors o pares, com dels nens.
 • Els Tallers són una manera pràctica d’aprendre conceptes d’alimentació equilibrada. Van dirigits als nens, pares o educadors. Es tracta de tallers dinàmics en els que s’experimenta amb els aliments o es planifiquen o es cuinen plats equilibrats…. Tot i que el disseny del taller es fa a mida, alguns exemples poden ser:
  • Mengem fruita
  • Cuina per nens
  •  Taller d’aliments
  • Menú equilibrat
  • La cuina creativa de les verdures
  • Etc.
 • Les conferències o xerrades tant als nens, com els pares o educadors. La metodologia i la informació donada s’adaptarà al col·lectiu. Alguns suggeriments poden ser:
  • La importància d’un bon esmorzar.
  • L’alimentació Equilibrada.
  • Etc.

Higiene Alimentaria i APPCC

Veure informació a l’apartat de Restauració: Formació obligatòria en Higiene Alimentaria (manipulador d’aliments)


shutterstock_216674389

shutterstock_169052207

EMPRESES

Consultoria i assessorament nutricional per a empreses

Les empreses poden necessitar professionals de la salut com nutricionistes per diferents tasques, nosaltres també us podem ajudar.

D’una banda les que fan referència a la cura de la salut dels seus treballadors desenvolupat en projectes de Salut Corporativa. 

D’altra banda les que fan referència a necessitats de Nutricionistes Professionals Independents amb experiència per a formar equips multidisciplinaris per a projectes estratègics i de I+D, sessions d’ideació d’estratègies de marketing o de comunicació (consumer insights, workshops…), nutricionistes per a xerrades o conferencies dirigides a consumidors, personal comercial, servei d’atenció al client… o nutricionistes per a esdeveniments.

Finalment, el que fa referència a la Subcontractació de Nutricionistes per al desenvolupament de tasques pròpies d’un nutricionista dirigides als seus propis clients, com ara desenvolupament i gestió dels Serveis de Nutrició de centres esportius, o centres d’estètica, clíniques… amb els avantatges que això suposa en quant a costos.

I+D Alimentació

 

Projectes de Salut Corporativa

Salut Corporativa

La salut i el benestar dels treballadors i treballadores han passat a ser una responsabilitat social de les grans corporacions. Alguns empresaris espanyols han optat ja per invertir en salut corporativa i oferir als seus empleats i empleades eines d’educació nutricional.

Entenem la salut corporativa com una gran inversió. Invertir en els treballadors és invertir en la seva entitat: major satisfacció personal, aprenentatge continuat, valor afegit per l’empresa, millora del benestar general, a més, la formació en salut disminueix el risc de malalties degudes a uns mals hàbits, augmenta significativament l’autoestima de les persones, el benestar i sobretot la relació amb l’empresa.

Dins el marc de l’educació nutricional es pot actuar individual o col·lectivament:

En grup proposem xerrades i tallers relacionats amb l’alimentació, els aliments i la planificació de menús. Per exemple, a continuació exposem alguns temes interessants, sempre quedant a la seva disposició per planificar formacions a demanda, adaptant-nos totalment en horaris, grups, duració, temàtica, etc.

 • L’alimentació equilibrada
 • Esmorzars plens d’energia
 • Dinars a l’oficina
 • Àpats saludables en els restaurants
 • Sopars equilibrats
 • Planificació setmanal de l’alimentació en família i la compra
 • La visita al súper: què diuen les etiquetes dels productes? Quins aliments trio?
 • Cuina fàcil i sana: l’alimentació equilibrada no està renyida amb un paladar gourmet
 • L’alimentació i l’esport
 • El manteniment del pes
 • L’alimentació en les diferents etapes de la vida: infància, adolescència, embaràs, lactància…
 • L’alimentació en diferents situacions de patologia: colesterol, diabetis, àcid úric, hipertensió…
 • La salut cardiovascular

Es pot accedir a cursos gratuïts, parcialment o total, de la formació finançada mitjançant el sistema de bonificacions de la Seguretat Social. Tota empresa disposa d’una ajuda econòmica per a formar als seus treballadors a través dels crèdits en les seves cotitzacions.

Consulta nutricional externalitzada

 

Nutricionistes per a congressos, fires…

 

CONTACTA’NS

 

Gràcies pel seu missatge. Respondrem el més aviat possible. / Gracias por su mensaje. Responderemos lo antes posible.
Ho sentim, hi ha un problema amb el correu electrònic d'enviament. Si us plau, intenta-ho més tard. / Lo sentimos, hay un problema con el correo electrónico de envío. Por favor, inténtalo más tarde.